Logo
Loading

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - edice 02 - ze dne - 20.08.2022V souladu s povinnostmi odvíjejícími se od národních předpisů (Zákonný výnos 30. června 2003 č. 196, Zákoník v oblasti ochrany osobních údajů a následné novelizace) a komunitárních předpisů (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016, GDPR), společnost Giusto Faravelli S.p.A. společnost s jediným společníkem, se sídlem na adrese Milano, Via Medardo Rosso 8, DIČ a registrace k DPH 03224410153 ve své funkci správce informuje o způsobech a účelech zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím svých webových stránek.

 1. Oblast aplikování a zdroje zpracování.

  Toto poučení se týká výhradně osobních údajů shromážděných během procházení internetových stránek:
 

• https://www.faravelligroup.com

• https://www.faravelli.it

• https://www.faravelli.de

• https://www.faravelli.cz

• https://www.faravelli.com.cn

• https://www.faravelli.us

• https://www.faravelli.es

• https://www.deltapharma.com


Ve funkci správce výše uvedených stránek se společnost Giusto Faravelli zavazuje k maximální ochraně shromážděných osobních údajů a k tomu, aby tyto byly zpracovány důvěrným způsobem a v souladu s platnými předpisy.

 Některé sekce Stránek obsahují kontaktní tlačítka (zásuvné moduly sociálních aplikací nebo sekce obsahující formuláře pro interakci se společnostmi skupiny Faravelli nebo pro zasílání životopisů), která, pokud je návštěvník použije, umožňují jiným společnostem než správci obdržet údaje návštěvníka. Každý uživatel je vyzván, aby si tyto informace pečlivě přečetl, a to i proto, aby pochopil, kdy jsou údaje zpracovávány správcem a kdy třetími stranami.

 

2. Zpracovávané údaje

 2.1. Údaje týkající se navigace na webových stránkách - použití souborů Cookie

 Kdykoli návštěvník prochází výše uvedené stránky, stránky automaticky shromažďují určité osobní údaje ze zařízení návštěvníka, které mohou zahrnovat IP adresu návštěvníka, operační systém, aktivitu prohlížeče a další informace související s používaným systémem, jako je připojení a způsob interakce návštěvníka se stránkami a/nebo webovými stránkami třetích stran.

Tyto údaje mohou být shromažďovány buď v podobě obsažené v souborech log, nebo pomocí souborů Cookie či jiných technologií, které umožňují sledování navigačních dat.

Část těchto stránek používá Cookie, což jsou textové soubory, které jsou ukládány stránkami na počítač uživatelů za účelem umožnit stránkám analyzovat způsoby, kterými uživatelé stránky používají a vyměňovat informace mezi serverem a samotnými uživateli.

Společnost Giusto Faravelli používá pouze osobní soubory cookie a nepoužívá soubory cookie třetích stran ani profilovací soubory cookie.

Soubory cookie, které používá společnost Giusto Faravelli nepředstavují riziko pro ochranu osobních údajů ani pro neporušenost informačních systémů používaných uživateli pro přístup do komunikační sítě Internet čili na webové stránky.

Osobní údaje shromážděné pomocí souborů log a souborů Cookie jsou shromažďovány a používány správcem údajů za účelem realizace jeho zájmu na provozování a správě webových stránek, optimalizaci jejich provozu, zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti, zajištění správy systému, zlepšení navigace uživatelů, identifikaci případných problémů se serverem a dalších systémových nebo síťových potřeb. Shromažďování a používání údajů se provádí automatizovaně a po vhodném vyvážení zájmu správce se základními právy a svobodami návštěvníků.

Údaje shromážděné při navigaci na stránkách výše popsaným způsobem budou uchovávány v Itálii po dobu nezbytně nutnou k dosažení nyní popsaných účelů, pokud není nutné uchovávání po delší dobu v případě, že jsou údaje vyžadovány k tomu, aby společnost Giusto Faravelli mohla uplatnit svůj oprávněný zájem na obhajobě v případném soudním řízení.

Poskytnutí údajů je jediným způsobem, jak získat přístup k těmto stránkám: pokud si nepřejete zpracování povolit, budete muset přestat prohlížet.

 2.2. Údaje shromážděné při vyplňování formulářů, kontaktních formulářů nebo při výběru tlačítek pro odeslání e-mailu

 V některých sekcích webu jsou k dispozici formuláře pro předání osobních údajů návštěvníků, např. pro zaslání žádosti o pracovní místo nebo žádosti o kontakt.

Vyplněním formulářů dochází k přímému předání osobních kontaktních údajů návštěvníka jednotlivým společnostem skupiny Faravelli, se kterými si návštěvník stránek přeje komunikovat. Jednotlivé společnosti skupiny zpracovávají údaje jako samostatní správci údajů, a to výhradně za účelem poskytování požadovaných služeb v souladu s konkrétními zásadami, které každá společnost za tímto účelem vypracovala a na které se odkazuje ve zvláštních oddílech dostupných na odkazech:

Zásady ochrany osobních údajů Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobních údajů Spolupracujte s námi

v dolní části každého formuláře na jednotlivých stránkách.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Subjekt údajů se proto může rozhodnout, že žádné údaje neposkytne, ale v takovém případě nebude moci od správce obdržet zpětnou vazbu.

 

2.3. Údaje shromažďované z vyplnění formulářů přihlášek ke službě Newsletter

V případě vyplnění formuláře pro přihlášení k odběru služby Newsletter, který je obsažen na internetových stránkách, budou údaje zaslány Správci údajů, který je bude zpracovávat v Itálii, a to způsobem a pro účely uvedené ve zvláštním informačním oznámení v dolní části formuláře, které je k dispozici na následujícím ODKAZU [informační oznámení o newsletteru]..

Takto shromážděné údaje budou správcem údajů zpracovávány v Evropě pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů a výhradně za účelem předávání informací o službách a produktech skupiny Faravelli. Údaje budou zpracovávány až do odvolání souhlasu subjektem údajů a v žádném případě ne déle než 10 let, pokud není nutná delší doba uchovávání, aby společnosti skupiny mohly uplatnit svůj oprávněný zájem na obhajobu v případném soudním řízení.

 

2.4. Údaje shromažďované pomocí služeb „plugin“

Naše webové stránky využívají služby plugin poskytované aplikacemi a sociálními sítěmi.

Zásuvný modul vytváří přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem aplikace sociální sítě třetí strany. Aktivuje se, když návštěvník v průběhu navigace na stránkách Giusto Faravelli vybere ikonu sociální aplikace, která se nachází na stránkách webových stránek. Tato operace umožňuje aplikaci spojit sociální účet uživatele s jeho návštěvou stránek webu Giusto Faravelli. Od tohoto okamžiku jsou návštěvník a jeho osobní údaje automaticky přeneseny na stránky vybrané aplikace.

Stránky vybrané aplikace patří třetím stranám, proto Giusto Faravelli nenese odpovědnost za zpracování prováděné vlastníkem sociální aplikace od okamžiku výběru tlačítka Plugin. Návštěvníci si mohou přečíst konkrétní informace o jednotlivých sociálních aplikacích.


Plugin Facebook (tlačítko Líbí se mi)

Plugin Facebook je možné rozeznat pomocí loga Facebook nebo tlačítka „Líbí se mi“ umístěného na naší stránce. Přehled zásuvných modulů pro Facebook najdete na adrese: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem uživatele a serverem Facebook v okamžiku procházení webových stránek společnosti Giusto Faravelli. Pokud uživatel zvolí logo Facebooku na domovské stránce webu, bude automaticky přesměrován na příslušnou stránku Giusto Faravelli na sociální síti. Pokud uživatel zvolí tlačítko Facebook „Líbí se mi“ umístěné v článcích sekce Blogu stránek, zatímco je připojen ke svému účtu Facebook může připojit obsah blogu na svůj profil Facebook. To umožňuje Facebooku spojit návštěvu našich stránek s účtem uživatele. Společnost Giusto Faravelli nemá žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Pro bližší informace vyzýváme návštěvníka, aby konzultoval poučení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si návštěvník nepřeje, aby Facebook spojoval jeho návštěvu webových stránek Giusto Faravelli s jeho účtem na Facebooku, jednoduše nezvolí tlačítko Plugin.


Plugin Twitter

Stránky Giusto Faravelli obsahují funkce služby Twitter. Tyto informace jsou poskytovány Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Zásuvné moduly Twitteru lze rozpoznat podle loga Twitteru (tzv. Larry Bird) na stránkách společnosti Giusto Faravelli. Pokud uživatel zvolí logo Twitter na domovské stránce webu, bude automaticky přesměrován na příslušnou stránku Giusto Faravelli na sociální síti. Pokud uživatel zvolí tlačítko Twitter umístěné v článcích sekce Blogu stránek, zatímco je připojen ke svému účtu Twitter může připojit obsah blogu na svůj profil Twitter. Společnost Giusto Faravelli nezná obsah přenášených údajů nebo jak jsou tyto společností Twitter použity. Pro bližší informace vyzýváme uživatele, aby konzultoval poučení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy. Je možné změnit nastavení ochrany osobních údajů Twitter v nastaveních účtu na adrese: https://twitter.com/account/settings.


Plugin Google Maps

Webové stránky Giusto Faravelli využívají funkce Google Maps. Poskytovatel je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. API Google Maps se používá pro vizuální zobrazení geografických informací. Když se používají Google Maps, Google shromažďuje, zpracovává a používá údaje týkající použití funkcí Map ze strany návštěvníků webových stránek, včetně, pokud je aktivována funkce zjišťování, polohy návštěvníka. Giusto Faravelli nemá žádné informace o těchto údajích shromážděných prostřednictvím Google Maps. Bližší informace o zpracování údajů ze strany Google jsou k dispozici v poučení o ochraně osobních údajů Google.


Plugin Instagram

Stránky Giusto Faravelli obsahují funkce služby Instagram. Tyto funkce jsou poskytovány společností Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pluginy Instagramu poznáte podle loga Instagramu na stránkách společnosti Giusto Faravelli. Pokud uživatel zvolí logo Instagram na domovské stránce webu, bude automaticky přesměrován na příslušnou stránku Giusto Faravelli na sociální síti. Společnost Giusto Faravelli nezná obsah přenášených údajů nebo jak tyto společnost Instagram používá. Pro bližší informace konzultujte politiku o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: 

https://instagram.com/about/legal/privacy/


Plugin LinkedIn

Webové stránky Giusto Faravelli využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatel služby je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043. Pluginy LinkedIn poznáte podle loga LinkedIn na naší stránce. Pokud uživatel zvolí logo Linkedin na domovské stránce webu, bude automaticky přesměrován na příslušnou stránku Giusto Faravelli na sociální síti. Pokud uživatel zvolí tlačítko LinkedIn umístěné v článcích sekce Blogu stránek, zatímco je připojen ke svému účtu LinkedIn může připojit obsah blogu na svůj profil LinkedIn. Jako poskytovatel stránek neznáme obsah předaných údajů ani jejich použití ze strany společnosti LinkedIn. Pro bližší informace konzultujte poučení o ochraně osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedIn.com/legal/privacy-policy

Plugin XING

Webové stránky Giusto Faravelli využívají funkce sítě XING. Poskytovatel je XING AG, Dammtorstraße 29-32 20354 Amburgo, Germania. Pokaždé, když navštívíte některou z webových stránek společnosti Giusto Faravelli, která obsahuje funkce XING, dojde k připojení k serverům XING. Podle nejlepšího vědomí společnosti Giusto Faravelli se osobní údaje neukládají. Především nejsou ukládány IP adresy nebo není hodnoceno chování používání. Další informace o ochraně údajů a tlačítko Sdílej XING jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů XING na adrese: 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin Youtube

Stránky Giusto Faravelli používají plugin z webu YouTube společnosti Google. Tyto webové stránky jsou spravovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Pluginy YouTube poznáte podle loga YouTube na naší stránce. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených Plugin YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Pokud uživatel zvolí logo YouTube na domovské stránce webu, bude automaticky přesměrován na příslušnou stránku Giusto Faravelli na sociální síti. Uživatel bude moci zabránit spojení údajů odhlášením ze svého účtu YouTube během procházení našich stránek. Další informace o tom, jak zpracovány údaje uživatelů jsou k dispozici v poučení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  

2.5 Google Analytics

 Společnost Giusto Faravelli jako provozovatel stránek nepoužívá službu Google Analytics jako webovou statistiku a dodržuje předpisy Italského orgánu dohledu ochrany osobních údajů, které jsou stanoveny za účelem ochrany shromážděných osobních údajů.

 

3. Přístup k údajům

Přímý přístup k údajům shromážděným stránkami je umožněn výhradně správci.
Poskytovatelem hostingových služeb je společnost Boken s.r.l., která může mít potenciální přístup k údajům výhradně z technických důvodů nutnosti a spěšnosti, které vyžadují zásah za účelem neohrozit funkčnost a bezpečnost stránek.

Údaje poskytnuté vyplněním formulářů obsažených na stránkách jsou přístupné zaměstnancům a spolupracovníkům správce, v jejich funkci interních pracovníků pověřených zpracováním anebo externím zpracovatelům anebo správcům systému.

 

4. Poskytnutí údajů bez nutnosti výslovného souhlasu (čl. 6 písm. b) a c) GDPR)


Správce údajů může shromážděné údaje zveřejnit pro účely uvedené v bodě 2. Výše soudním orgánům, jakož i těm subjektům, kterým je oznámení povinné ze zákona pro splnění uvedených účelů. Zmíněné subjekty zpracovávají údaje v jejich funkci samostatných správců údajů.

 

5. Šíření a předávání údajů

 

Shromážděné osobní údaje pro účely podle bodů 2.1 a 2.3. nebudou rozšiřovány. Pokud jde o údaje shromážděné pro jiné účely, přečtěte si prosím konkrétní zásady ochrany osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné na základě ustanovení bodů 2.1 a 2.3 jsou uchovávány na serverech nacházejících se v Evropské Unii. V každém případě se má za to, že správce, pokud by to bylo nutné, bude mít možnost přesunout servery také mimo EU. V takovém případě správce zajistí již od tohoto okamžiku, že předání údajů mimo EU bude provedeno v souladu s ustanoveními použitelných zákonů po uzavření standardních smluvních ujednání stanovených Evropskou Komisí. Pokud jde o údaje shromážděné pro jiné účely, přečtěte si prosím konkrétní zásady ochrany osobních údajů.

 

6. Práva subjektu údajů

 Ve vztahu k účelům zpracování je uživateli přiznán výkon práv stanovených článkem 15 a následujícími GDPR a především právo:

přístupu, čili získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, znát jejich původ, jakož i logiku a účely, kterých je zpracování založeno, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje oznámeny, určení období uchovávání, pokud je možné jej definovat;

opravy nepřesných údajů

výmazu (tzv. právo být zapomenut) v případě, že údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, čili v případě, kdy subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním (tam, kde zmíněný souhlas je stanoven jako dobrovolný čili neexistuje jiný právní základ zpracování); omezení, právo, aby správce omezil přístup k osobním údajům ze strany všech subjektů, které mají služební poměr nebo pracovní poměr se správcem; přenositelnost, právo obdržet ve strukturovaném obecně používaném formátu čitelném automatickým zařízením osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, s možností přenést je k jinému správci. Toto právo se nepoužije na neautomatizované zpracování (například archivy nebo papírové registry). Dále jsou předmětem přenositelnosti pouze údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů pouze pokud byly poskytnuty samotným subjektem údajů;

vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování z důvodů spojených se zvláštní situací subjektu údajů; stížnost u inspektora pro ochranu osobních údajů. Dále v souladu s článkem 7, odstavec 3 GDPR je přiznáno právo odvolat souhlas v jakémkoli okamžiku. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování založeném na souhlasu před odvoláním.

 7. Způsob výkonu práv

 Uživatel bude moci v jakémkoli okamžiku provádět výkon svých práv, dle předcházejícího bodu, zasláním:
- doporučeného dopisu s doručenkou na adresu Giusto Faravelli S.p.A Società con Socio Unico, Via Medardo Rosso 8, 20159 Milano
- e-mailu na adresu
privacy@faravelli.it

 

8. Správce, zpracovatelé, pověřenci

 

Správcem údajů je společnost Giusto Faravelli S.p.A , společnost s jediným společníkem, se sídlem na adrese Milano, Via Medardo Rosso 8.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů a osob pověřených zpracováním je uchováván v sídle správce.

 

9. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 20.08.2022. Správce si vyhrazuje právo na částečnou nebo úplnou změnu či aktualizaci obsahu, a to i v důsledku změn příslušných platných právních předpisů. O těchto změnách budou návštěvníci informováni, jakmile budou zavedeny. Budou závazné, jakmile budou zveřejněny na stránkách. Správce údajů vás proto vyzývá, abyste tuto sekci pravidelně navštěvovali a seznámili se s nejnovější a nejaktuálnější verzí zásad ochrany osobních údajů, abyste byli vždy informováni o shromažďovaných údajích a způsobu jejich použití.

 

Link:

ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

KONTAKTY

NEWSLETTER

SPOLUPRÁCE S NÁMI

 Chcete být včas informován o novinkách?
Zažádejte o jejich zasílánízažádáním o naše novinky souhlasíte s naší politiou ochrany dat